Pensjonsforliket: Forbedra – men ikke godt nok

 

Torsdag presenterte Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Høyre, MdG, Venstre og KrF et forlik om ny alderpensjon. Forliket innebærer blant annet at den nedre grensen for pensjon økes gradvis fra 62 til 63 år fra 1963-kullet til 1973-kullet. Det er EL og IT Forbundet mot.

– I flere yrker er det allerede i dag mange som ikke klarer å stå i arbeid til pensjonsalder. Det handler om at yrkene er både fysisk og psykisk svært belastende. Ved å heve pensjonsalderen gjør partiene bak forliket nå situasjonen enda vanskeligere for dem. Det kan ikke vi stille oss bak, sier forbundsleder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth.

Regjeringas stortingsmelding om endringer i alderspensjonen ble fremmet like før årsskiftet, og forslagene i denne har gjennomgått forhandlinger på Stortinget. EL og IT Forbundet har gitt flere innspill til disse forhandlingene.

Sliterordning

Sammenlignet med det opprinnelige forslaget er det gjort viktige forbedringer. EL og IT Forbundet fikk ved forrige LO Kongress gjennom et forslag om etablering av sliterordning i Folketrygden. Dette er en del av det nye pensjonsforliket.

– Det er bra. En sliterordning vil kompensere noe for de som ikke kan stå til normert pensjonsalder, som i dag er 67 år. Det er likevel problematisk når grensa for å kunne få sliterordninga vil være lik den nye nedre aldergrensen for pensjon, sier Kulseth.

– Det er også positivt at en videre økning av nedre aldersgrense ikke skal gjøres automatisk slik regjeringen foreslo og at uføre nå delvis skal skjermes fra reduksjon i pensjon som følge av levealdersjusteringen.

Arbeidslivet må forbedres

Når målet er å få flere til å jobbe lengre enn i dag, så burde første oppgave være å legge arbeidslivet til rette for at dette er mulig i alle yrker.

– Her har Stortinget sammen partene i arbeidslivet en jobb å gjøre framover.