Enighet i Hovedavtaleforhandlingene med Spekter

Etter 2 dager med forhandlinger ble det oppnådd enighet i Hovedavtaleforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

Vil sikre ansatte bedre ved virksomhetsoverdragelser.
Mange av virksomhetene i Spekter-området er splittet opp de senere år. Ved fusjoner, fisjoner og oppkjøp mellom virksomheter som allerede er i Spekter skal partene ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtaleverk som skal gjelde i overgangsperioden.
– Dette for å sikre kollektive rettigheter fram til ny overenskomst er på plass. Særlig viktig er å sikre AFP-ordningen, medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter, forklarer Lise Olsen, nestleder i LO Stat.
Det har også kommet inn et nytt avsnitt om lærlingers og lærekandidaters stilling ved konflikt.

Digitale verktøy og overvåking.
EL og IT Forbundet har hatt særlig fokus på kravet om særavtaler knyttet til ny teknologi og kontroll og overvåking på arbeidsplassen.
– I dag møter arbeidstakere mange digitale verktøy hvor arbeidsgiver kan spore og sette sammen informasjon om arbeidstaker. Vi mener det er behov for å avklare bruk av verktøy og overvåking på virksomhetene i egne særavtaler på virksomheten. Arbeidsgiverne mener loven er god nok. Det mener ikke vi. Det er beklagelig at ikke Spekter ville møte oss på dette kravet, sier forbundssekretær Reidunn Wahl som representerte EL og IT Forbundet i forhandlingene.
Det er kommet inn litt tekst om den nye teknologien i §30 og i protokollen, men her er det fortsatt arbeid å gjøre, sier Wahl.

Nå skal virksomhetene drøfte innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering med tillitsvalgte.Hensikt og behov av all direkte og kontinuerlig overvåking skal klarlegges. Effekten av det totale omfanget av kontrolltiltak skal gjennomgås.
Det er også tatt inn et punkt som presiserer at tillitsvalgte skal ha tilgang til nødvendig kommunikasjonsutstyr.

Bærekraft, natur og klima.
Tiltak i bedriften knyttet til klima, natur og miljø for å fremme bærekraftig utvikling skal drøftes.

Den nye Hovedavtalen gjelder for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025.

Les protokollen her