Energi Norge støtter Reiten-utvalget

- innholdet kan være utdatert

Energi Norge mener rapportens krav til kvalitet, pris og likebehandling av selskaper er viktige prinsipper.

– Samtidig må et rimelig skjønn ivaretas i myndighetenes utøvelse av reguleringen. Forslagene som fremmes vil legge til rette for en utvikling i riktig retning, skriver EN i sitt høringssvar.

Fokus på forsyningssikkerhet


Energi Norge understreker at de endringer som implementeres må tillate en effektiv tilpasning over tid, slik at nettselskapenes ressurser ikke styres vekk fra sentrale oppgaver knyttet til investeringer, effektiv drift og høy forsyningssikkerhet i kraftsystemet. Organisasjonen støtter derfor utvalgets forslag om innføring av overgangsløsninger og mulige unntaksregler.

Etterlyser virkemidler


Energi Norge savner imidlertid forslag til virkemidler som i større grad belønner omstilling hos nettselskapene. Myndighetene må bidra med forutsigbarhet og rammebetingelser som gjør det attraktivt å utvikle et strømnett med høy forsyningssikkerhet, god kostnadseffektivitet og lønnsomhet for aktørene.