Endring i AMLs regler om varsling

- innholdet kan være utdatert

De foreslåtte forslagene til lovtekst og begrunnelsen fra departementet er meget gode. Det er viktig å samle paragrafene i ett nytt kapittel da dette vil styrke lovteksten generelt.

I § 2 A-1 bør det komme frem at retten til å varsle også gjelder vikarer på samme måte som det kommer frem at retten gjelder for innleid arbeidstaker.

I § 2 A-3 pkt 1 må en ha med tekst som gir virksomheter med færre en 10 ansatte muligheten til å utarbeide rutiner for intern varsling.

Det er over 132000 virksomheter med under ti ansatte og trolig vil mange av disse kunne ha rutiner på lik linje med virksomheter som er litt større. Det vil bety mer virksomhetens art og oppgaver enn antall ansatte for å få slike rutiner til å fungere.