Elektrikerne i Traftec får tariffavtale

29.04.2019

EL og IT Forbundet og Traftec Norge AS er enige om å innføre landsdekkende tariffavtale i bedriften.

Mandag 29. april møttes partene til riksmekleren. Der ble de enige om å innføre en landsdekkende tariffavtale i bedriften. Fem elektrikere ved rogalandsavdelingen til Traftec har streiket for tariffavtale siden 18. juni i fjor, og uten enighet mandag vil streiken blitt trappet opp til alle avdelinger i bedriften.

- Vi er glad for å få på plass en landsdekkende tariffavtale i Traftec, og at våre fem medlemmer i Rogaland nå kan gå tilbake på jobb, sier Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet.   

EL og IT Forbundet retter en stor takk til alle som har støttet streiken, og til Rogaland Elektromontørforening og elektrikerne som stått i kampen i nesten et år.  

Enigheten innebærer at «Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge» gjøres gjeldende i bedriften fra og med 15. oktober 2019. Hovedtariffavtalen mellom LO og NHO gjøres gjeldene med en gang. Partene anerkjenner også at det er for lav organisasjonsgrad i selskapet, og at de skal jobbe for å øke den.

En tariffavtaler gir rettigheter utover loven. Avtalene fastsetter lønnsnivået, gir rett til AFP, sikre medbestemmelse og bidrar til rettferdig konkurranse mellom bedrifter.

Her er kretsmeklerens møtebok.

Spre gladnyheten på Facebook
 

Del: