El og IT Forbundet aksepterer ikke fagforeningsknusing

04.12.2020

Foto: Knut Viggen/Nettverk

Uttalelse fra forbundsstyret i El og IT Forbundet. 

Det har i lengre tid pågått en konflikt mellom ledelsen og de ansatte i landets største heisbedrift, Schindler AS. I sommer ble både bedriften og klubben dømt av arbeidsretten for ulovlige aksjoner. Klubben ble dømt for å levere arbeidstimene på papir, og ikke på deres tildelte nettbrett. Bedriften ble dømt for å ikke utbetale lønn for utført arbeid.  

Da dommen falt i juli fortsatte konflikten. Tillitsvalgte har blitt kalt inn på teppet for å svare ut frustrasjonen til de ansatte flere ganger. Få timer etter domsavsigelsen ga bedriften uttrykk for at det ville kunne få konsekvenser for de tillitsvalgtes ansettelsesforhold. I stedet for å forsøke dialog med de ansatte, velger ledelsen å bruke frykt for å få ro i rekkene. Slik bruk av frykt for å kue sine ansatte tar El og It Forbundet sterk avstand fra.   

I høst har konflikten eskalert kraftig ved at bedriften går til direkte angrep på de tillitsvalgtes ansettelsesforhold. Først ble klubbleder i FLT oppsagt, deretter ble klubbleder i EL og IT klubben gitt avskjed med øyeblikkelig virkning. Dette  aksepterer vi ikke. Konfliktløsning som går ut på å sparke ut tillitsvalgte på dagen hører ikke hjemme i Norge i 2020.   

El og IT Forbundet krever at Schindler trekker oppsigelsene og avskjedene av de tillitsvalgte!  

 

Del: