EL & IT Forbundet bekymret for norsk strømforsyning

Publisert: 08.10.13
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Løftene om å fjerne kravene til faste ansettelser i nettselskapene, åpne for privat utbygging av utenlandsforbindelsene og presse fram omfattende sammenslåinger av nettselskapene, vil føre til en kraftig svekkelse av beredskap i strømforsyningen og rasere rekrutteringen til bransjen. Å frata Statnett eneretten til å bygge og drive utenlandsforbindelsene, reduserer myndighetenes muligheter for kontroll over krafteksport og priser.

Kravene til kvalifiserte og fast ansatte arbeidstakere i bedriftene som produserer og overfører elektrisitet, ble iverksatt i 2011. Formålet med å forskriftsfeste kravene til forsvarlig bemanning i selskapene var å stanse de omfattende nedbemanningene som truet med å underminere beredskapen og forsyningssikkerheten i elektrisitetsforsyningen. Om høyresiden gjør alvor av truslene om å fjerne forskriftskravene, vil det også skape ny uro blant ansatte på bedriftene. Det vil også skape store hindringer for en sterkt tiltrengt nyrekruttering til bransjen.

Frp og Høyres planer om å fjerne kravene til kompetanse og minimumsbemanning betyr senket beredskap, dårligere vedlikehold og dårligere leveringssikkerhet. Dette rammer næringsliv, offentlig virksomhet og private husstander. Truslene om å presse fram omstrukturering i bransjen forsterker disse problemene. Dagens desentraliserte bedriftsstruktur er viktig for å opprettholde en fleksibel og pålitelig strømforsyning i alle deler av landet.

Kommunale eiere, kunder og ansatte må gå sammen for å stanse angrepene på kompetanseforskriften og tvangssammenslåinger i elektrisitetsforsyningen. Bransjen trenger flere godt kvalifiserte ansatte for å møte utfordringene bransjen står overfor.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.