Derfor er det streik i Orona

- innholdet kan være utdatert

Innlegget stod på trykk i Hamar Arbeiderblad, 13. juni 2018

Hamar Arbeiderblad omtalte heismontørenes streik mot Orona på lederplass 4. juni. Det fikk Erik Kristiansen, som er Oronas talsperson i saken, til å skrive et tilsvar med tittelen «Flere ting direkte feil».

La oss klargjøre hva streiken handler om: Heismontørenes Fagforening (HMF), som er en del av EL og IT Forbundet, nektes tariffavtale i Orona Norway AS. Til tross for utallige møter og mekling, har ikke bedriften gått med på kravet.

Bakgrunn for HMFs krav er blant annet ønsket om avtalefestet pensjon. I tillegg ønsker heismontørene stans i ulovlig heisarbeid i bedriften, ryddige innleiebestemmelser og en plan for opplæring av medlemmer i HMF med mål å utdanne disse til heismontører.

Streiken handler om mye mer enn lønns- og arbeidsvilkårene til de streikende. Den handler om den norske modellen. Oppskriften som har gitt oss små forskjeller mellom folk, gode velferdsordninger, høy økonomisk vekst og et arbeidsliv med ordna forhold. Modellen står på flere bein, og et godt organisert arbeidsliv med landsdekkende tariffavtaler er ett av dem. Svekkes det, velter modellen.

Høy dekning av landsdekkende tariffavtaler bidrar til rettferdig konkurranse mellom bedrifter. Det sikrer et lønnsgulv som arbeidstakerne ikke kan skvises under. I bedrifter med tariffavtale skal innleie avtales med tillitsvalgte, og bruken av bemanningsforetak skal drøftes med de tillitsvalgte minst én gang i året. Det bidrar til ryddig bruk av innleie.

De fleste bedrifter ser positivt på slike initiativ fra sine ansatte. De setter pris på medarbeidere som ønsker å utvikle sin egen kompetanse og arbeidsplass. De forstår betydningen av at både arbeidstakere og arbeidsgivere slutter opp om landsdekkende avtaler.

Orona er det eneste internasjonale heiskonsernet i Norge som ikke har tariffavtale. De hevder selskapet har en gyldig husavtale og at den løper videre, selv etter utløpsdatoen. Vår oppfordring til Kristiansen og resten av Orona-ledelsen er klar: Slutt opp om suksessoppskriften i arbeidslivet. Gi heismontørene landsdekkende tariffavtale.

Åge Andersen, Distriktsleder, EL og IT Forbundet Hedmark/Oppland

Tore Hagen, Nestleder i EL og IT Forbundet Hedmark/Oppland