Denne kampen skal vi vinne!Forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth. Foto: Knut Viggen Nettverk/frifagbevegelse

Onsdag 20. september markerte fagbevegelsen støtte til regjeringen og innleieforbudet i byggebransjen i Oslofjordregionen. Et forbud som nå er en under angrep fra ESA. Under kan du lese forbundsleder Geir Ove Kulseths appell: 

Kamerater!

Siden den første Bondevik-regjeringa oppheva forbudet mot innleie helt i starten av 2000-tallet har vi sett en gradvis endring av norsk arbeidsliv. Bruken av innleie fra bemanningsbyrå har økt kraftig, og i noen bransjer og på noen områder har faste ansettelser gått fra å være hovedregelen til å bli unntaket. Og aller verst har det vært i byggebransjen i Oslo-området. De siste tiårene har det blitt et A og B-lag der de mest sårbare arbeidstakerne blir gående på midlertidige kontrakter, og aldri kan vite om de fortsatt har en jobb å gå til når oppdraget er slutt.

Alt for lenge måtte vi se på at politikerne satte selskapenes behov for fleksibilitet og forutsigbarhet foran arbeidstakernes behov for trygghet og forutsigbarhet i eget liv. Hvorfor skal det være de aller mest sårbare arbeidstakerne som bærer risikoen for opp- og nedganger i markedet?

Dette er ikke bare en prinsippsak. Det handler om ekte mennesker som bare ønsker den forutsigbarheten og tryggheten som det å være fast ansatt i selskapet de jobber for, kan gi. Det eneste våre medlemmer ber om er at arbeidet de gjør for å bygge andres boliger og oppfylle andres drømmer, også skal gi et trygt fundament for deres eget liv. Det er ærlig talt ikke er for mye å be om.

EL og IT Forbundet har sammen med resten av fagbevegelsen jobba for faste ansettelser og mot løsarbeidersamfunnet, og med Støre-regjeringen fikk vi en kraftig alliert som endelig satte foten ned. Siden innføringen av de nye innleiereglene ser vi at det er flere faste ansettelser, og mindre innleie fra bemanningsbyrå over hele Norge. Vi har medlemmer som for første gang i sitt liv opplever å få fast ansettelse. Det viser at reglene allerede har begynt å fungere.

Gode venner. Vi må stå opp for vår rett til å regulere eget arbeidsliv. Når vi ser hvordan arbeidslivet har utvikla seg kan jeg ikke skjønne annet enn at reglene som er innført har vært nødvendige og proporsjonale for å ivareta arbeidstakernes rettigheter.

I Tyskland har de hatt forbud mot innleie på byggeplasser i 40 år. Så det handlingsrommet har vi, det handlingsrommet tar vi. Hvis ikke må hele EØS-avtalen ryke!

Samtidig må vi ikke miste av syne hva som er den største trusselen, ikke bare mot innleieforbudet, men mot all innsats for et seriøst arbeidsliv.

Det er bare to år til stortingsvalget. Selv om vi vinner kampen om å bevare innleieforbudet nå, kan du banne på at en høyreregjering vil gå løs på forbudet fra dag en.

Dag to er det midlertidige ansettelser. Dag tre fjerner de retten til feriepenger på dagpenger. Dag fire og fem er det bare fantasien som sette grenser for hva de kan finne på.

Derfor er jeg glad for at vi er her i dag for å støtte opp om regjeringa, forsvare innleieforbudet mot innblanding fra ESA, og si klart og tydelig fra: Faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv!

Den kampen skal vi vinne!