Avvis angrepene på arbeidsmiljøloven

Publisert: 12.03.15
(Endret: 08.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Stortinget skal i løpet av kort tid ta stilling til høyreregjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringen foreslår å svekke stillingsvernet, fjerne adgangen til kollektiv søksmål og krav til likebehandling av vikarer, åpne for lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid.

Regjeringen kaller dette forsiktige justeringer, og hevder endringene skal få flere inn i arbeidslivet og skape et familievennlig og framtidsrettet arbeidsliv. Sannheten er at om forslagene blir vedtatt, vil dette bety at situasjonen i norsk arbeidsliv vil bli kraftig forverret.

Om arbeidsgiverne fritt skal få ansette arbeidstakerne på midlertidige kontrakter i inntil ett år, eller på oppgaver som er organisert som prosjekt, vil det kunne tredoble antallet som går på midlertidige kontrakter, uten at de som i dag er utafor arbeidslivet kommer nærmere jobb. Vi vet at midlertidige ansatte får dårligere betalt, lavere pensjon, mindre opplæring, er mer utsatt for arbeidsuhell og mer utsatt for psykiske lidelser. Vi trenger færre midlertidige ansatte, ikke flere, og vi trenger strengere regulering og sterkere tilsyn.

Regjeringen har videre foreslått å åpne for lengre arbeidsdager, mer overtid, mer søndagsarbeid og dårligere kompensasjon for hjemmevakt. Vi vet at lange arbeidsdager og korte hvileperioder fører til dårligere arbeidshelse, flere arbeidsuhell, tidligere avgang fra arbeidslivet og økt sykelighet.

Kollektiv søksmålsrett er et viktig redskap for å stanse ulovlig vikarbruk og midlertidige ansettelser. Fagbevegelsen og de arbeidstakere som blir ofre for ulovlige midlertidige ansettelser er avhengig av kollektiv søksmålsrett. Blir denne bestemmelsen fjernet, vil det undergrave loven og svekke arbeidstakernes makt.

Høyreregjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven er mer enn et angrep på arbeidstakernes helse og rett til faste ansettelser og beskyttelse. Forslagene er også et angrep på arbeidstakernes innflytelse over egen arbeidssituasjon og kollektive innflytelse over arbeidsplassen og ansattes arbeidsbetingelser. Dermed underminerer regjeringen også grunnlaget for en omstillingsdyktig og produktiv norsk økonomi.

Om Stortingsflertallet velger å vedta forslagene slik de foreligger, eller i form av et «kompromiss», som vil starte en glideflukt i retning regjeringens opprinnelige forslag, vil kampen fortsette. Kampen vil fortsette, blant annet ved kommunevalget til høsten, hovedtariffoppgjøret 2016 og Stortingsvalget 2017. Denne kampen skal og må vinnes.

EL & IT Forbundets landsmøte ber Stortingsflertallet avvise regjeringens angrep på arbeidstakerne, på fagbevegelsen, på den norske modellen og på grunnlaget for det som har vært vår viktigste komparative fortrinn. Vi trenger større trygghet og sterkere beskyttelse av arbeidstakerne. Stans høyresidas rasering av landet!

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.