Avslutning av Veslefrikk-feltet i Nordsjøen

Publisert: 02.03.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Datert 2. mars 2017: LOs høringssvar til Statoil er utarbeidet i samarbeid med EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.

LO har ikke innvendinger eller innspill til konsekvensutredningen. Situasjonen i næringen er krevende og mange er sagt opp på grunn av reduksjoner i oppdragsmengden.

LO vil i den sammenhengen understreke at Norge har et politisk mål om at aktiviteten på norsk sokkel skal gi ringvirkninger i Norge. Fjerning av installasjonene inngår som ringvirkninger av aktiviteten.

LO vil derfor understreke betydningen av at operatørene bestreber seg på å tilrettelegge for at norske aktører kan sikres oppdragene med fjerning av installasjonene.

LO forutsetter at arbeidet med fjerning av innretningene utføres av aktører som er bundet av landsomfattende tariffavtaler.

Den støtten næringen trenger for å sikres gode langsiktige rammebetingelser henger sammen med den aktiviteten og sysselsettingen næringen skaper i Norge.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.