Aksjonerer for bedre luftfartspolitikk

Publisert: 11.12.14

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for aksjonen er en negativ utvikling av HMS, arbeidstidsbestemmelser og innleie innen luftfarten.

Arbeids- og hviletidsbestemmelsene (EU-ops/sub-q) for flygende besetninger mangler vitenskapelig forankring, og er drevet fram av økonomisk motivert lobbying. Kabinansatte og piloter er fratatt normal forutsigbarhet og innflytelse over arbeid og fritid, og kan innenfor regelverket settes til å håndtere de mest krevende og kritiske situasjoner etter å ha vært våkne i nær et døgn, skriver LO-forbundet Norske SAS-flygeres forening (NSF).

NSF mener lover, regelverk og tilsyn omgås gjennom oppsplittede selskapsstrukturer, kreative ansettelsesmodeller og bekvemmelighetsflagg.

Grunnleggende menneskerettigheter settes til side, og decennier med raffinert sikkerhetskultur erstattes med fryktkultur, grov utnyttelse, arbeidskontrakter uten rettigheter for arbeidstager, og løsarbeiderordninger.

Kombinert med manglende europeisk samordning og smutthull, påvirker dette både konkurransen og flysikkerheten. Tidligere erfaringer har vist at dette er en kombinasjon som kan få fatale konsekvenser.

– Dette må bringes under kontroll! påpeker NSF som ønsker at norsk luftfartspolitikk må være klar, tydelig og ansvarlig, og praktiseres gjennom regulering og tilsyn. Norske myndigheter må innta en aktiv rolle og medvirke til en ansvarlig og samordnet europeisk luftfartspolitikk. Sunn og hensiktsmessig konkurranse fordrer klare regler og en myndig dommer.

NSFs krav for å snu trenden:
  • Arbeidstidsbestemmelser må samsvare med fysiologiske vitenskapelige anbefalinger
  • Det operative ansvaret og arbeidsgiveransvaret må henge sammen, samtidig som det er klart definert. Sosial dumping, fiktive baser og å være ansatt i form av “selvstendig næringsdrivende” er en utilsiktet virkning av liberaliseringen. Slike ordninger må politikerne få slutt på. Crew må være direkte ansatt i flyselskapet.
  • Luftfartstilsynet må aktivt, effektivt og upåvirket ivareta krav til flysikkerhet og arbeidsmiljø.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.