Aksjon for faglige rettigheter

Publisert: 08.08.13

– innholdet kan være utdatert

Loven betyr blant annet:
  • fjerning av retten for fagforeningene i offentlig sektor til å forhandle lønn
  • lovfeste hvordan fagforeninger skal være oppbygd i offentlig sektor
  • tillate innføring av reformer i ansettelsesbetingelser og offentlige tjenester uten noen konsultasjoner
  • forby streiker i viktige sektorer, uten at disse sektorene er definert
Forventer mange protester

Myndighetene i Peru står overfor en økende bevegelse av protester og streiker mot korrupsjon og dårlige lønninger i landet. Regjeringen må ikke få lov til å legge skylden på de ansatte i offentlig sektor.

Støtt arbeiderne

Hvis du mener at alle arbeidere har rett til uavhengige fagforeninger og kollektive forhandlinger, ber vi deg sende en klar protest og be president Humala om å fjerne de uakseptable paragrafene i den nye loven. 

Delta i e-postaksjonen.

Om PSI

PSI – Public Services International – representerer 20 millioner arbeidere i offentlig sektor i 150 land.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.