Aksjon for faglige rettigheter

- innholdet kan være utdatert

Loven betyr blant annet:Forventer mange protester


Myndighetene i Peru står overfor en økende bevegelse av protester og streiker mot korrupsjon og dårlige lønninger i landet. Regjeringen må ikke få lov til å legge skylden på de ansatte i offentlig sektor.

Støtt arbeiderne


Hvis du mener at alle arbeidere har rett til uavhengige fagforeninger og kollektive forhandlinger, ber vi deg sende en klar protest og be president Humala om å fjerne de uakseptable paragrafene i den nye loven. 
Delta i e-postaksjonen.

Om PSI


PSI – Public Services International – representerer 20 millioner arbeidere i offentlig sektor i 150 land.