Agder Energi vil bli stor

Publisert: 25.01.12

– innholdet kan være utdatert

Konsernsjef Nysted mener færre selskaper er nødvendig for åhente ut synerieffekter til å møte framtidas utfordringer. Det er blant annet beregnet et investeringsbehov for kraftbransjen i Sør-Norge på 166 milliarder kroner frem til 2020.

Nysted håper at staten satser mer på vannkraft i fremtiden. Han vil ha samme satsing fra statens side på kraftselskapene, som staten har satset på olje- og gassektoren de siste årene, skriver NRK/nett.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.