Advarer mot useriøse HMS-kurs

- innholdet kan være utdatert

Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. God HMS-kompetanse blant ledere og andre i virksomheten, er en forutsetning for å få dette til. LO ser med bekymring på at ikke alle får tilbudet om kvalitetssikret og riktig opplæring.
– Disse useriøse tilbyderne undergraver de seriøse, samtidig som de tjener grovt på å gi mangelfull kompetanse til arbeidsgivere og andre. Vi har sett eksempler på dette i lang tid, og det ser ut til at aktørene blir stadig mer utspekulerte, sier LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik.
Les mer på LOs nettside.