A-del i Spekter ferdig

- innholdet kan være utdatert

Det gis et tillegg på 3 413 kroner per år til arbeidstakere (unntatt lærlinger) med ei årslønn på 388 013 kroner eller lavere.

For helseområdet fastsettes lønnstilleggene i de videre forhandlingene.

– Resultatet er i tråd med LO-/NHO-oppgjøret, men i Spekter-oppgjøret legges lavlønnstillegget på individ. Vi opplever dette som mer treffsikkert, sier forbundssekretær Reidunn Wahl, forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg.

I morgen, torsdag 16. april, avholder forbundet et møte for forhandlingsledere som skal forhandle B-delen på forbundets Spekter-avtaler. I møtet tas det en gjennomgang av A-delsprotokollen og de fastsatte frister for B-delsforhandlingene.