6 land har tatt vikardirektivet

Publisert: 08.12.11

– innholdet kan være utdatert

Dette framgår av en undersøkelse som UNI Europa har laget. Oversikten ble framlagt på en samling av fagforeningsjurister i Brussel, den såkalte Net-Lex gruppen.

De seks land som har innført direktivet er Tsjekkia, Spania, UK, Ungarn, Tyskland og Slovenia. To land , Frankrike og Polen, hadde regler på forhånd som innfrir direktivets krav. I noen land har det vært tett kontakt med arbeidslivets parter under gjennomføring, i andre liten eller  ingen. I Irland og Bulgaria og delvis i Storbritannia er arbeidstakeren ansatt i brukerforetaket hvor arbeidet utføres.

I andre land er arbeidsgiverforholdet forankret i vikarbyrået. En rekke land vil unnta sektorer fra direktivet. Østerrike vil unnta offentlig sektor samt skog- og landbruk. Hvor lenge du kan gå på en kontrakt med samme sluttbruker, før du må anses som ansatt fast, spriker også fra 12 måneder til 36 måneder. Artikkel 4 som omhandler begrensinger som skal fjernes, er en av de vanskeligste artiklene i direktivet.

UNIs prinsipielle holdning er at mange av disse kan beholdes, særlig om de er hjemlet i tariffavtale. Frankrike, Luxembourg og Østerrike er blant de land som ikke ønsker å endre på eksisterende begrensinger.

Spørsmålet om når likebehandling av en vikarbyråansatt og vedkommende som han/hun utfører arbeidet for, spriker også fra 1. dag til 12. uker.

Rapporten blir lagt fram skriftlig neste uke.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.