4000 tips i året

Publisert: 10.05.11

– innholdet kan være utdatert

Tipsene kommer inn via ulike kanaler, for eksempel via Arbeidstilsynets svartjeneste, sentralbordet og direkte til inspektører i våre syv regioner, i tillegg til vårt ordinære postmottak.

– Vi er takknemlige for meldinger og vi vil fortsatt ha tips om mulige brudd på arbeidsmiljøloven, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Vurderer alle tips

Arbeidstilsynet vurderer alltid innholdet i tipsene. Noen tips følges ikke opp. Dette skjer ut fra en vurdering av det konkrete tipset. Noen tips faller utenfor vårt myndighetsområde. For eksempel kan det være snakk om privatrettslige forhold eller at temaet ligger under andre myndighetsorganer.

– Tipsene som faller inn under Arbeidstilsynets myndighetsområde har ofte veldig ulik form – alt fra konkrete og dokumenterte forhold, til mer generelle tips med lavere konkretiseringsgrad. Uansett vurderer Arbeidstilsynet alvorlighetsgraden, herunder om det er fare for liv og helse, sier Finboe Svendsen. Er det akutt fare for liv og helse reagerer Arbeidstilsynet umiddelbart. Andre tips følges opp gjennom allerede planlagte aksjoner i ulike bransjer. Tips kan også følges opp ved at Arbeidstilsynet ber virksomheter om dokumentasjon/informasjon.

Rutiner gjennomgått

For å sikre at tipsene til Arbeidstilsynet håndteres på en mest mulig enhetlig måte har direktøren iverksatt en gjennomgang av rutinene knyttet til mottak, registrering og oppfølging av tipsene som kommer til etaten. Gjennomgangen er fullført, og ny felles rutine planlegges innført før sommeren.

Alle som henvender seg med tips til Arbeidstilsynet skal få tilbakemelding om at tipset er mottatt og at det vil bli vurdert (unntak for anonyme tips).

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.