2500 vektere i streik

Publisert: 15.06.10

– innholdet kan være utdatert

I går var Arbeidsmandsforbundet i samtaler med NHO Service, men kom ikke noe nærmere en løsning.

Kravet om en rettferdig lønn for en av landets dårligst betalte yrkesgrupper ble avvist av arbeidsgiverne NHO-service. Forhandlerne nådde heller ikke fram med kravet om en bedring av garantibestemmelsene for denne lavlønnsgruppen. Lønnsnivået for vekterne har blitt betydelig svekket over mange år, sammenliknet med den gjennomsnittlige lønnsutviklingen for øvrige lønnsmottakere i Norge.

Vaktbransjen omfatter blant annet samfunnsområder som flyplassvakthold/sikkerhetskontroller, offshore-tjenester parkeringsvakter, sentervakthold, områdekontroll, havnesikkerhetstjenester, bomstasjoner, verditransporter, minibankpåfylling, telletjenster, arrangementkontroll, alarmstasjoner, ordensvakt med mer.

-Vi kan derfor ikke lenger akseptere en slik negativ lønnspiral for vekterne. Uavhengig av rammene for frontfagene, så var ikke tilbudet fra NHO-service på langt nær godt nok til å gi vekterne det løftet som nå er helt nødvendig for å oppnå en anstendig lønn. Vaktselskapene har samtidig hatt en betydelig økt omsetning og økonomisk vekst over mange år, uten at dette har bidratt til en mer rettferdig lønn, det er vekterne som tross alt utfører jobben og som har bidratt til denne veksten i bransjen, heter det på hjemmesiden til Norsk Arbeidsmandsforbund.

Se på Avinors hjemmeside for oppdatert informasjon om situasjonen på flyplassene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.