209 IKT-ideer

- innholdet kan være utdatert

Det er IKT-Norge som har gjennomført en åpen idestafett på nett om fremtidens nasjonale strategi for innovasjon og verdiskaping med IKT.
IKT-Norge har ikke tatt stilling til innholdet i forslagene, men overleverte alle forslagene som har kommet inn per nettskjema, e-post og sosiale medier til departementet.
Se ideene her.