Sats på fornybar industri i Norge

Norge trenger inntekter som varer lengre enn oljealderen. Hvorfor ikke ha en konkret plan for utvikling av fornybar teknologi og ny leverandørindustri? Utgangspunktet er godt. Vannkraften er verdifull i seg selv gjennom salg av ren energi, samtidig som den legger til rette for kraftkrevende industri i Norge. I tillegg kan vi utvikle en ny leverandørindustri […]