188 mister jobben i Telenor

- innholdet kan være utdatert

Telenor varsler at de erstatter 84 av sine ansatte på kundeservice i Stavanger og 23 ansatte på kundeservice i Førde med midlertidig ansatte på Rørvik og Kongsvinger. 21 ansatte i Steinkjer som jobber med høyhastighets internett over de gamle telefonlinjene mister også jobben. I tillegg kuttes bedriftsdivisjonen med 60 ansatte, dvs en femtedel. Totalt mister 188 jobben.

– Vi ser ikke hvordan dette styrker Telenor. De kvitter seg med erfaring, og erstatter noe av den med nyrekrutterte medarbeidere som får 150 000 kr mindre i årslønn. Telenor er ikke et selskap som sliter med inntjeningen, så dette er kynisk og feilslått omstilling, sier Andersen.  

Stavanger: Uanstendig arbeidsgiverpolitikkI kundeservice skal bedriften erstatte 84 medarbeidere i Stavanger med midlertidighet andre steder i landet. Beregninger EL og IT Forbundet har gjort viser at avviklingen i Stavanger koster selskapet 9 millioner kroner. EL og IT Forbundet har krevd at bedriften velger et alternativ som ivaretar arbeidsplassene i Stavanger. De ansatte får tilbud om å bli med videre til Telenors kontorer i Kongsvinger eller Rørvik.

Førde: Sentralisering og kynisk kostnadskuttVed kundeservice enheten i Førde arbeider 23 medarbeidere. Her det samlet god kompetanse som er bygd opp over tid. Telenor gevinstregner på å flytte arbeidet over til nyrekrutterte medarbeidere i Rørvik ved å gi 150 000 kr mindre i året for den samme. Gjennomsnittsalderen for de ansatte i Førde er over 51 år.

Steinkjer: Avvikler kompetansemiljø som kan gi høyhastighets internett over de gamle telefonlinjeneStyret i Telenor Norge AS har vedtatt å legge ned avdelingen i Steinkjer. 21 medarbeidere mister jobben. Dette miljøet har kompetansen som er nødvendig for å tilby høyhastighets internett på de gamle telefonlinjene. At Telenor ikke avventer resultatet av anken på Nkoms pålegg om 36 måneders varsling for deler av denne utbyggingen gir ikke mening viser at det reelle ønske bak beslutningen er kostnadskutt.

Mulig tap av AFPEn stor andel av de ansatte i Steinkjer og Førde er i en alder hvor man står i fare for å miste pensjonsrettigheter i AFP ordningen uten mulighet for å få disse tilbake. Konsekvensen for disse er et tap på mer enn en million kroner i pensjon. I et selskap som skal fortsette å eksistere og som leverer gode resultater er dette ny og råere personalpolitikk vi ikke har sett tidligere.

Divisjon BusinessTidligere i år reduserte Telenor Norge AS antall ansatte i divisjon Business betydelig. Nå skal det kuttes ytterligere 60 ansatte. Det blir færre ansatte i nesten alle avdelinger. Reduksjonen begrunnes med behov for kostnadskutt, ikke arbeidsbortfall. Dette betyr at belastningen på de som blir igjen vil være høy, og dette rammer en organisasjon som fortsatt er preget av kuttene tidligere i år. EL og IT Forbundet har advart bedriften om at planene vil få store kundekonsekvenser.