Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 23/09/2017
F.eks. 23/09/2017
22. september 2017 til 24. september 2017

Sentralt ungdomskurs

Kursets målgruppe er distriktenes ungdomsutvalg.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
27. september 2017 til 28. september 2017

§ 5-kurs

28. september 2017 til 29. september 2017

LOs utdanningskonferanse

Det er høyt aktivitetsnivå innen utdanningsområdet og det er blant annet lagt fram flere stortingsmeldinger. Den viktige iverksettelsesfasen av ny nasjonal kompetansepolitiske strategien er også i gang.

Arrangør:

LO sentralt
2. oktober 2017 til 4. oktober 2017

LO Stat: Omstilling i staten

Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Arrangør:

LO Stat
2. oktober 2017 til 4. oktober 2017

LO Stat: Omstilling i Spekter

Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Arrangør:

LO Stat
9. oktober 2017 til 12. oktober 2017

Landstariffkonferansen LOK

Omfatter landsoverenskomsten for elektrofagene.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
16. oktober 2017 til 20. oktober 2017

Lover og avtaler i Spekter

Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Arrangør:

LO Stat
16. oktober 2017 til 20. oktober 2017

Lover og avtaler i staten

Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Arrangør:

LO Stat
17. oktober 2017 til 18. oktober 2017

HMS-konferanse

19. oktober 2017

Sekretærkurs

23. oktober 2017 til 25. oktober 2017

LO Stats student- og ungdomskonferanse

LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse. Du må være under 35 år og tilknytta staten eller Spekterområdet. LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Arrangør:

LO Stat
23. oktober 2017 til 25. oktober 2017

Toppskolering Ung i LO

Arrangør:

AOF
23. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i organisasjonskunnskap

Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Lære om hvordan LO Stat og LO er bygd opp samt noe av historien bak.

Arrangør:

LO Stat
24. oktober 2017 til 15. juni 2019

AOF: Fagskolen i HMS

Norges eneste offentlig godkjente tilbyder av fagskoleutdanning innen HMS. Utdanningen gir 60 fagskolepoeng/studiepoeng, tas på deltid over to år og tilbys i Oslo, Tromsø og Skien.

Arrangør:

Fagskolen AOF Norge
24. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i forhandlinger

• Klubb og fagforeningsarbeid • Kjøreregler for god møteledelse • Trening i å gi utrykk for egne meninger • Grunnleggende regler for protokoll- og referatskriving • Øvelse i forhandlinger • Grunnleggende kjennskap til lov- og avtaleverket

Del: