Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 28/06/2017
F.eks. 28/06/2017
14. august 2017 til 19. august 2017

Arendalsuka

Forbundet deltar for første gang med egen stand. Mer informasjon legges ut når programmet er klart.

Arrangør:

Arrangementskomiteen for Arendalsuka
4. september 2017 til 8. september 2017

Olje- og anleggsutvalget

Utvalgets årlige aktivitetsuker, den første i uke 36.

Arrangør:

Olje- og anleggsutvalget
4. september 2017 til 5. september 2017

HMS-konferansen 2017

Forbundet HMS-konferanse holdes 4. - 5. september. Målgrupper er forbundets verneombud, samt tillitsvalgte med interesse for vernearbeid.
6. september 2017 til 7. september 2017

Forbundsstyremøte

Avlyst og flyttet til 20. og 21. september

Arrangør:

EL og IT Forbundet
13. september 2017 til 14. september 2017

EVU-samling

Arrangør:

EL og IT Forbundet
18. september 2017 til 22. september 2017

Olje- og anleggsutvalget

Utvalgets årlige aktivitetsuker, den andre i uke 38.

Arrangør:

Olje- og anleggsutvalget
19. september 2017

Installasjonsutvalget

Arrangør:

Installasjonsutvalget
20. september 2017 til 21. september 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
28. september 2017 til 29. september 2017

LOs utdanningskonferanse

Det er høyt aktivitetsnivå innen utdanningsområdet og det er blant annet lagt fram flere stortingsmeldinger. Den viktige iverksettelsesfasen av ny nasjonal kompetansepolitiske strategien er også i gang.

Arrangør:

LO sentralt
9. oktober 2017 til 12. oktober 2017

Landstariffkonferansen LOK

Omfatter landsoverenskomsten for elektrofagene.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
23. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i organisasjonskunnskap

Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Lære om hvordan LO Stat og LO er bygd opp samt noe av historien bak.

Arrangør:

LO Stat
31. oktober 2017 til 1. november 2017

LOs olje- og gasskonferanse 2017

Hovedtema er "Den norske modellen - vårt fremste konkurransefortrinn".

Arrangør:

LO
2. november 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
6. november 2017 til 8. november 2017

Landstariffkonferansen for energiområdet

13. november 2017 til 15. november 2017

Landstariffkonferansen IKT/Spekter

Del: