Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 27/02/2017
F.eks. 27/02/2017
27. februar 2017 til 2. mars 2017

Temakurs - Skift og turnus i staten

Kurset gir en grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltagerne vil få en innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid og gjennomgang, oppsett og godkjenning av arbeidsplaner. Kurset er beregnet på tillitsvalgte og medlemmer som trenger grunnleggende innføring. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som jobber i eller med skift/turnus.

Arrangør:

LO Stat
6. mars 2017 til 10. mars 2017

Distriktstariffkonferanse LOK

Distriktstariffkonferansen gjelder Landsoverenskomsten for elektrofagene i distriktene Rogaland, Hordaland/Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Konferansen skal holdes i uke 10, datoer og sted kommer senere (datoer som står i kalender er i uke 10).

Arrangør:

De nevnte distrikter
13. mars 2017 til 17. mars 2017

Distriktstariffkonferanse LOK

Distriktstariffkonferansen gjelder Landsoverenskomsten for elektrofagene i distriktene Buskerud, Vestfold/Telemark og Agder. Konferansen skal holdes i uke 11, datoer og sted kommer senere (datoer som står i kalender er i uke 11).

Arrangør:

De nevnte distrikter
13. mars 2017 til 16. mars 2017

Fagbevegelsen og samfunnet - tillitsvalgte i teknologiens tidsalder

Kurset gir deltagerne kunnskap om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygning. Deltakerne lærer om samfunns- og fagligpolitiske aktiviteter og trepartssamarbeidet, mediehåndtering og opplysningsvirksomhet. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Arrangør:

LO Stat
14. mars 2017

Manifest årskonferanse 2017

Arrangør:

Manifest Tankesmie
16. mars 2017 til 18. mars 2017

Ungdomskurs og ungdomskonferanse

Distrikt Rogaland arrangerer kurs og konferanse i mars. Torsdag er det kurs for nye medlemmer, og fredag/lørdag er det ungdomskonferanse.
21. mars 2017 til 22. mars 2017

Kurs i avtaler og avtalestruktur

Målgruppen er elektrikere, teknisk personell og IT-medarbeidere innen Spekter/Helse.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
22. mars 2017

Distriktsledermøte

30. mars 2017 til 31. mars 2017

Vernekonferansen 2017

Konferanse rettet mot verneombud, hovedvernombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.
3. april 2017 til 4. april 2017

EVU-samling

For fagforeninger og distrikter. Frist for påmelding og evt. endring av møtested kommer senere.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
3. april 2017 til 5. april 2017

Temakurs - Omstilling i staten

Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Arrangør:

LO Stat
5. april 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
26. april 2017 til 27. april 2017

Veiledersamling 2017

Målgruppen for samlingen er forbundets godkjente veiledere.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
2. mai 2017

Installasjonsutvalget

Arrangør:

EL og IT Forbundet
3. mai 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet

Del: