Forbundet mener

EL og IT Forbundet jobber for å sikre medlemmene en rettferdig andel av verdiskapingen og et trygt og godt arbeidsliv. Vi jobber for at våre medlemmers kompetanse innen IKT, installasjon og energi skal benyttes for å skape full sysselsetting, lønnsomme bedrifter og bærekraftig utvikling.

Del: