Innleie

I 2023 kom det omfattende innstramminger i Arbeidsmiljøloven knyttet til innleie og entreprise. I tillegg ble det innført et regionalt bransjevist forbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Viken, Oslo og gamle Vestfold.