Landsmøteprogram

Hva skjer når under landsmøtet? Her finner du programmet.

Tom landsmøtesal før møtet starter_sett fra scenen

Del I –  Arbeidsliv

 • Arbeidsmiljø- og bedriftsdemokrati
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Pensjon
 • Sosial dumping
 • Likestilling
 • Digitalisering

Del II – Næring

 • Innledning
 • Energibransjen
 • Klima og miljø
 • Teleentrepenørbransjen
 • Installasjonsbransjen
 • IKT – bransjen

Del III – Øvrige kapitler

 • Ungdom
 • Rekruttering
 • Utdanning
 • Medlems- og tillitsvalgtopplæring
 • Internasjonal solidaritet og samarbeid

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Søk på siden