Delegater

Delegatene er ryggraden til El og IT Forbundet.

Tom landsmøtesal før møtet starter_sett fra scenen

Landsmøtet er det øverste beslutningsorganet i EL og IT Forbundet, og vil i år bestå av 272 delegater fra hele landet. De 13 distriktene velger et ulikt antall delegater basert på medlemstall, men oppfordres til å ivareta hensyn som kjønn, yrkessammensetning, bransje, geografi og alder. Medlemmer i forbundsstyre og landsstyre er også delegater på landsmøtet. Forbundsstyret utgjør 19 delegater

Slik fordeles delegatene i 2023:

 

Distrikt Agder

Mandater fra

 • Distrikt: 11
 • Landsstyret: 3
0
Total antall mandater
Andel kvinner
14.3%
Andel under 30
7.1%
Gjennomsnittsalder
45 år

Distrikt Buskerud

Mandater fra

 • Distrikt: 11
 • Landsstyret: 3
0
Total antall mandater
Andel kvinner
18.8%
Andel under 30
31.3%
Gjennomsnittsalder
42 år

Distrikt Finnmark

Mandater fra

 • Distrikt: 8
 • Landsstyret: 2
0
Total antall mandater
Andel kvinner
8.3%
Andel under 30
25%
Gjennomsnittsalder
46 år

Distrikt Hedmark /Oppland

Mandater fra

 • Distrikt: 15
 • Landsstyret: 4
0
Total antall mandater
Andel kvinner
15%
Andel under 30
10%
Gjennomsnittsalder
44 år

Distrikt Møre og Romsdal

Mandater fra

 • Distrikt: 14
 • Landsstyret: 4
0
Total antall mandater
Andel kvinner
21.1%
Andel under 30
26.3%
Gjennomsnittsalder
41 år

Distrikt Nordland

Mandater fra

 • Distrikt: 13
 • Landsstyret: 4
0
Total antall mandater
Andel kvinner
21.1%
Andel under 30
21.1%
Gjennomsnittsalder
45 år

Distrikt Oslo/Akershus

Mandater fra

 • Distrikt: 27
 • Landsstyret: 7
0
Total antall mandater
Andel kvinner
24.3%
Andel under 30
16.2%
Gjennomsnittsalder
43 år

Distrikt Rogaland

Mandater fra

 • Distrikt: 18
 • Landsstyret: 5
0
Total antall mandater
Andel kvinner
20.8%
Andel under 30
12.5%
Gjennomsnittsalder
46 år

Distrikt Troms og Svalbard

Mandater fra

 • Distrikt: 9
 • Landsstyret: 2
0
Total antall mandater
Andel kvinner
18.2%
Andel under 30
9.1%
Gjennomsnittsalder
44 år

Distrikt Trøndelag

Mandater fra

 • Distrikt: 21
 • Landsstyret: 6
0
Total antall mandater
Andel kvinner
20.7%
Andel under 30
31%
Gjennomsnittsalder
39 år

Distrikt Vestfold/Telemark

Mandater fra

 • Distrikt: 14
 • Landsstyret: 4
0
Total antall mandater
Andel kvinner
11.1%
Andel under 30
11.1%
Gjennomsnittsalder
47 år

Distrikt Vestland

Mandater fra

 • Distrikt: 28
 • Landsstyret: 7
0
Total antall mandater
Andel kvinner
25.6%
Andel under 30
10.3%
Gjennomsnittsalder
45 år

Distrikt Østfold

Mandater fra

 • Distrikt: 10
 • Landsstyret: 3
0
Total antall mandater
Andel kvinner
7.7%
Andel under 30
15.4%
Gjennomsnittsalder
49 år

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Søk på siden