Delegater

Delegatene er ryggraden til El og IT Forbundet.

Landsmøtet er det øverste beslutningsorganet i EL og IT Forbundet, og vil i år bestå av 272 delegater fra hele landet. De 13 distriktene velger et ulikt antall delegater basert på medlemstall, men oppfordres til å ivareta hensyn som kjønn, yrkessammensetning, bransje, geografi og alder. Medlemmer i forbundsstyre og landsstyre er også delegater på landsmøtet. Forbundsstyret utgjør 19 delegater

Slik fordeles delegatene i 2023:

Distrikt Agder

Mandater fra:

 • Distrikt: 11
 • Landsstyret: 3

14

Totalt antall mandater

Andel kvinner
14%
Andel under 30
7%
Gjennomsnittsalder 45 år
Distrikt Buskerud

Mandater fra:

 • Distrikt: 11
 • Landsstyret: 3

14

Totalt antall mandater

Andel kvinner
19%
Andel under 30
31%
Gjennomsnittsalder 42 år
Distrikt Finnmark

Mandater fra:

 • Distrikt: 8
 • Landsstyret: 2

10

Totalt antall mandater

Andel kvinner
8%
Andel under 30
25%
Gjennomsnittsalder 46 år
Distrikt Hedmark / Oppland

Mandater fra:

 • Distrikt: 15
 • Landsstyret: 4

19

Totalt antall mandater

Andel kvinner
15%
Andel under 30
10%
Gjennomsnittsalder 44 år
Distrikt Møre og Romsdal

Mandater fra:

 • Distrikt: 14
 • Landsstyret: 4

18

Totalt antall mandater

Andel kvinner
21%
Andel under 30
26%
Gjennomsnittsalder 41 år
Distrikt Nordland

Mandater fra:

 • Distrikt: 13
 • Landsstyret: 4

17

Totalt antall mandater

Andel kvinner
21%
Andel under 30
26%
Gjennomsnittsalder 45 år
45%
Distrikt Oslo/Akershus

Mandater fra:

 • Distrikt: 27
 • Landsstyret: 7

34

Totalt antall mandater

Andel kvinner
24%
Andel under 30
16%
Gjennomsnittsalder 43 år
Distrikt Rogaland

Mandater fra:

 • Distrikt: 18
 • Landsstyret: 5

23

Totalt antall mandater

Andel kvinner
20%
Andel under 30
12%
Gjennomsnittsalder 46 år
Distrikt Vestfold/Telemark

Mandater fra:

 • Distrikt: 14
 • Landsstyret: 4

18

Totalt antall mandater

Andel kvinner
11%
Andel under 30
11%
Gjennomsnittsalder 47 år
Distrikt Vestland

Mandater fra:

 • Distrikt: 28
 • Landsstyret: 7

35

Totalt antall mandater

Andel kvinner
25%
Andel under 30
10%
Gjennomsnittsalder 45 år
Distrikt Østfold

Mandater fra:

 • Distrikt: 10
 • Landsstyret: 3

13

Totalt antall mandater

Andel kvinner
7%
Andel under 30
15%
Gjennomsnittsalder 49 år