Vurderer du å melde deg ut?

Det er ulike årsaker til å melde seg ut av sitt forbund. Det kan være jobbskifte, livsendringer og økonomiske forhold. Les mer om hvilke muligheter du har for å søke om fritak, hvilke fordeler du mister og hva du skal gjøre om du skifter jobb.

Hva skjer hvis jeg melder meg ut?

Du mister:

 • Tilhørigheten i en sterk organisasjon som kjemper for dine lønns- og arbeidsvilkår
 • Tilgangen til jurister som bistår ved arbeidsrettslige spørsmål
 • Faglig utvikling gjennom kurs/konferanser
 • Økonomisk støtte til utdanning
 • En rekke andre medlemsfordeler gjennom LOfavør
 • Forsikringene som er knyttet til medlemskapet ditt, blant annet Norges beste innboforsikring, LOfavør innboforsikring
 • Du kan få redusert kontingent om du:
 • Er arbeidsledig (kun forsikring etter 8 ukers fritak)
 • Går på arbeidsavklaringspenger (betaler kun forsikring)
 • Er i ulønnet svangerskapspermisjon
 • Er permittert ufrivillig (kun forsikring etter 8 ukers fritak) eller i annen ulønnet permisjon (betaler kun forsikring)
 • Blir uføretrygdet (betaler kun forsikring)
 • Går av med AFP eller alderspensjon (betaler kun forsikring)
 • Sykmeldt på NAV hvis trekk er registrert hos NAV (1,5 prosent som dekker både kontingent og forsikring)

Gratis medlemskap for:

 • Studenter (500 kroner i året for innboforsikring)
 • Elever (har ikke forsikringer)
 • Alderspensjonister over 75 år
 • Avtjening militærtjeneste
 • Minstepensjonist (gratis etter innvilget søknad om fritak)

Kontakt EL og IT Forbundet v/Medlemsservice for å sjekke om din status kan gi rett til reduksjon eller fritak.

Jobbskifte og overgang til annet LO-forbund

Spør Medlemsservice om rutinen ved bytte av forbund.

Kontaktinformasjon

Medlemsservice: Telefon +47 23 06 34 00, e-post 123@elogit.no

Slik melder du deg ut

Send en e-post til forbundet på adressen 123@elogit.no.

Ved en utmelding mister du rimelige og markedsledende kollektive forsikringer, ulike medlemsfordeler, økonomisk støtte til utdanning, faglig utvikling og tilgang til juridisk bistand ved arbeidsrettslige spørsmål. Du kan få redusert/ingen kontingent om din arbeids- og/eller privatsituasjon endrer seg.