Vi trenger ungdommen

Ungdommen trenger EL og IT, og EL og IT trenger ungdommen, sier Dagfinn Svanøe, leder av Ungdomsutvalget i EL og IT Forbundet.

Som lærling er man under opplæring, samtidig som man er arbeidstaker. Det betyr at du rettigheter etter både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Hvis bedriften også har tariffavtale, har du rettigheter utover det lovene gir deg, for eksempel til lønn og arbeidstidsordninger.

- Jeg tror mange lærlinger har rettigheter som de ikke får. Vi jobber for at de skal få det de har krav på, men det er kjøttvekta som teller. Derfor trenger vi at lærlingene her medlem hos oss, sier Svanøe.