Verving og premiering

I løpet av 2018/2019 innføres en ny ordning for uttak av vervepremier.

Den nye ordningen gjør at ververe kan ta ut premier løpende, eller samle poeng for uthenting på et selvvalgt tidspunkt. Ververe kan samle poeng i tre år.  Dette gjelder også uttak av vervepoeng for 2017. Ett vervet medlem tilsvarer ett poeng.

Del: