Ungdom

Om ungdomsutvalget

Forbundets sentrale ungdomsutvalg arbeider for å rekruttere, skolere, informere, engasjere og bevisstgjøre forbundets unge medlemmer. Det sentrale ungdomsutvalget skal ved behov bistå distriktenes ungdomsutvalg.

Utvalget består av:

Dagfinn Svanøe, forbundets ungdomsleder
Kristine Wendt
Frode Verpeide
Lauritz Slåttebrekk
Henrik Blomvik
Are Heier
Sandra Åberg Kristiansen
Ørjan Pedersen