Ungdom

Om ungdomsutvalget

Forbundets sentrale ungdomsutvalg arbeider for å rekruttere, skolere, informere, engasjere og bevisstgjøre forbundets unge medlemmer. Det sentrale ungdomsutvalget skal ved behov bistå distriktenes ungdomsutvalg.

Utvalget består av:

Sandra Åberg Kristiansen, forbundets ungdomsleder
Knut-Richard Slettebø
Are Bergli Heier
Kent Hømanberg
Maja Kristin Hurum
Steffen Hagen
Hanna Bendiksen
Sverre Homme
Aina Marie Hetland Helleren
Malin Amundsen
Joakim Silkoset
Ann-Elin Kjøren Storsand
Ørjan Pedersen