Støtte til barnepass

EL og IT Forbundet har en ordning med støtte til barnepass for tillitsvalgte/medlemmer som deltar på kurs og konferanser. Satser og kriterier ble vedtatt av landsstyret i desember 2015.

Tilskudd til barnepass

Aleneforeldre, familier i en vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser, kursdeltakere med funksjonshemmet barn, eller andre som er avhengig av barnepass for å kunne delta på kurs, kan søke om tilskudd til barnepass.

Utbetaling skjer direkte til den som har passet barnet. Hvis personen som passet barn har frikort med beløpsgrense, må originalen sendes inn.

Dagtilsyn inntil

  • 1 barn 600 kroner per dag
  • 2 barn 750 kroner per dag
  • 3 barn 950 kroner per dag

Døgntilsyn inntil

  • 1 barn 750 kroner per døgn
  • 2 barn 950 kroner per døgn

3 barn 1 200 kroner per døgn

Satsene for barnepass gjelder også når en benytter SFO, forutsatt at kriteriene forøvrig er oppfylt.

Del: