Støtte til barnepass

EL og IT Forbundet yter støtte til barnepass for tillitsvalgte/medlemmer som deltar på forbundets aktiviteter som kurs, konferanser, forbundsstyremøter og landsstyremøter.

Satsen er for tiden 2 235 kroner per dag, eller 298 kroner per time, uavhengig av dag- eller døgntilsyn eller antall barn. Summen er lik forbundets sats for tapt arbeidsfortjeneste. Støtten gis etter søknad.

Tilskuddet er skattepliktig og som arbeidsgiver henter forbundet skattekortet direkte hos skatteetaten for person som passer barnet(ene) og som skal ha godtgjøringen.

Søknaden sendes til den personen i forbundet som er ansvarlig for arrangementet.

Det gjøres oppmerksom på at distriktene kan ha andre satser for sine aktiviteter. Kontakt eget distrikt om satser ved deltakelse på aktiviteter.

1. Kriterier for tildeling av tilskudd:

  • Aleneforeldre
  • Familier i en spesiell vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser.
  • Kursdeltakere med funksjonshemmede barn.

2. Aktiviteter utover pkt. 1

Andre behov for barnepass kan være deltakelse på forbundets OU-aktiviteter. Et slikt behov må begrunnes og vurderes i hvert enkelt tilfelle.