Veiledning for landsoverenskomstens utdanningsfond

Denne veiledningen er beregnet på ansatte/tillitsvalgte i distrikter og fagforeninger som skal hjelpe medlemmer med å søke støtte fra Landsoverenskomstens Utdanningsfond (ELBUS).

Medlemmer som skal søke om støtte til utdanning skal i hovedsak gjøre dette via «min side». Alle medlemmer som er tilknyttet en bedrift med LOK som tariffavtale i medlemssystemet, og som har vært medlem i mer enn ett år, finner skjema for søknad på «min side».

Arbeidsledige medlemmer som jobbet i en bedrift med LOK før de ble ledige kan bruke «Søknadsskjema for arbeidsledige», som finnes nederst på denne siden.

Når en søknad er godkjent, låses muligheten for å søke på nytt i ett år.

På «min side» vil medlemmene først finne denne knappe:

Når de trykker på knappen, kommer dette skjemaet opp:

I feltet «Type utdanning» kan man velge mellom «Fagskole heltid», «Fagskole deltid» og «andre kurs». I feltet Tilleggsinformasjon beskrives mer spesifikt hvilken type kurs/utdanning det er snakk om.

Kursarrangør er f.eks. skolen man går på.

Oppstartsdato og Avslutningsdato er dato for oppstart og avslutning av skoleåret for de som tar en fagskoleutdanning (ikke hele utdanningsløpet). Dette fordi søknaden gjelder ett skoleår.

I feltet «Antall dager støtte» kan det søkes støtte for er maksimalt 10 dager.
Søker man for 8 dager, mister man muligheten for å få de to siste dagene (fordi muligheten til å søke på nytt låses i ett år).

Når det gjelder dokumentasjon som skal legges ved gjelder følgende:

  • Dokumentasjon fra kursarrangør
    Det er ikke tilstrekkelig med bekreftelse fra samordna opptak el.l. Det må være kopi/bilde av studiebevis, eget brev fra skolen som bekrefter at vedkommende er student ved skolen eller skjermbilde av «Pocked-ID appen».
  • Dokumentasjon på taptarbeidsfortjeneste
    Hvis man tar en fagskoleutdanning deltid, er det ikke tilstrekkelig med en generell bekreftelse fra arbeidsgiver om at vedkommende ikke mottar lønn i forbindelse med skolegang. Det må være spesifisert hvilke dager man var på skolen, og ikke mottok lønn.
    Det er laget en mal som vi helst ser at benyttes. Malen finnes på denne siden.

    Ved fagskoleutdanning på heltid, er det godt nok med en kopi av søknad om studiepermisjon til arbeidsgiver eller en generell bekreftelse på at man ikke mottar lønn under studiet.

Kontakt

Geir Ove Kulseth
Forbundsleder
Telefon: +47 978 71 943

Relevante artikler

For tillitsvalgte innen spekterområde 10

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.