Tariffuttalelser

EL og IT Forbundets prioriteringer i tarifforhandlingene vedtas av landsstyret i form av årlige tariffpolitiske uttalelser.

Del: