Overenskomst Helse Nord IKT

Overenskomsten omfatter våre medlemmer som er ansatt i Helse Nord IKT HF med et fast og midlertidig stillingsforhold. Overenskomsten varer fra signert dato til 31. mars 2020.
36 sider

Denne avtalen finnes kun i pdf-format.