Regulering av arbeidstid, vern og fleksibilitet

EL og IT Forbundet har avgitt høringssvar til LO om NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget - regulering av arbeidstid, vern og fleksibilitet.

Skrevet 27. april 2016

Forbundet har ikke sendt inn eget høringssvar, men har arbeidet sammen med LO om utforming av LOs svar, som dermed er godkjent som forbundets svar.

Les høringssvaret.