Overenskomst område 10, Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i helseforetak med sykehusdrift som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
50 sider

Denne avtalen finnes kun i PDF-format.