Overenskomst for Helse Vest IKT AS

Denne avtalen er inngått mellom Helse Vest IKT AS tilsluttet Spekter på den ene siden, og EL og IT Forbundet tilsluttet LO-Stat på den andre siden - periode 2018-2020. Avtalen finnes kun i pdf.
35 sider