19. oktober 2018 til 21. oktober 2018

Ungdomskurs

Målgruppen for kurset er medlemmer av distriktenes ungdomsutvalg.
13. august 2018 til 18. august 2018

Arendalsuka

Vi arrangerer to møter.
30. oktober 2018 til 31. oktober 2018

HMS-konferansen 2018

29. oktober 2018 til 2. november 2018

AOF: Veilederskolering del 1

Dette er et kurs for alle som har ansvar for gjennomføring av kurs lokalt eller sentralt i egen organisasjon. Vi setter lys på kursvirksomheten vår og vår rolle som veiledere. Forbundet godkjenner deltakelse.

Arrangør:

AOF
14. mai 2018 til 15. mai 2018

Felles møte landsstyreoppnevnte utvalg

Møtet omfatter FORUM-utvalget, HMS-utvalget, Likestillingsutvalget og Utdanningsutvalget.
2. oktober 2018 til 3. oktober 2018

Utdanningskonferansen 2018

Arrangør:

EL og IT Forbundet
10. september 2018 til 11. september 2018

Kurs for ansatte representanter i bedriftsstyret

Kursets målgruppe er ansattevalgte representanter i bedriftsstyrene.
18. september 2018 til 19. september 2018

Likestillingskonferanse

21. november 2018 til 22. november 2018

Fellesmøte LOK-utvalgene

24. oktober 2018 til 25. oktober 2018

Akkordkonferansen/LOK

Arrangør:

Installasjonsutvalget