18. september 2018 til 19. september 2018

Likestillingskonferanse

21. november 2018 til 22. november 2018

Fellesmøte LOK-utvalgene

24. oktober 2018 til 25. oktober 2018

Akkordkonferansen/LOK

Arrangør:

Installasjonsutvalget
22. oktober 2018 til 23. oktober 2018

Etterutdanningskonferanse/LOK

Arrangør:

EVU-gruppa
10. oktober 2018 til 12. oktober 2018

Olje- og anleggskonferanse/LOK

25. september 2018 til 27. september 2018

Installasjonskonferanse/LOK

23. august 2018

Møte i installasjonsutvalget/LOK

6. juni 2018 til 7. juni 2018

Møte installasjonsutvalg og forhandlingsutvalg/LOK

2. mai 2018 til 3. mai 2018

Møte Olje- og anleggsutvalget

19. april 2018

Møte installasjonsutvalget/LOK