3. oktober 2016 til 4. oktober 2016

Akkordkonferanse

3. oktober 2016 til 4. oktober 2016

Likestillingskonferanse 2016

Forbundet inviterer med dette distriktene til å melde på inntil tre deltakere hver til likestillingskonferansen 2016. Målgruppen er forbundets kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
2. mai 2016

Møte i forhandlingsutvalget Virke

Arrangør:

EL og IT Forbundet
9. mai 2016

Møte i forhandlingsutvalget IKT (NHO)

Arrangør:

EL og IT Forbundet
4. mai 2016

Møte i forhandlingsutvalget Virke

Arrangør:

EL og IT Forbundet
27. april 2016

Møte i forhandlingsutvalget Virke

Arrangør:

EL og IT Forbundet
18. april 2016

Møte i forhandlingsutvalget Virke

Arrangør:

EL og IT Forbundet
2. mai 2016

Møte i forhandlingsutvalget IKT (NHO)

Arrangør:

EL og IT Forbundet
25. april 2016

Møte i forhandlingsutvalget IKT (NHO)

Arrangør:

EL og IT Forbundet
19. april 2016

Møte i forhandlingsutvalget IKT (NHO)

Arrangør:

EL og IT Forbundet