13. august 2018 til 18. august 2018

Arendalsuka

Vi arrangerer to møter.
30. oktober 2018 til 31. oktober 2018

HMS-konferansen 2018

29. oktober 2018 til 2. november 2018

AOF: Veilederskolering del 1

Dette er et kurs for alle som har ansvar for gjennomføring av kurs lokalt eller sentralt i egen organisasjon. Vi setter lys på kursvirksomheten vår og vår rolle som veiledere. Forbundet godkjenner deltakelse.

Arrangør:

AOF
14. mai 2018 til 15. mai 2018

Felles møte landsstyreoppnevnte utvalg

Møtet omfatter FORUM-utvalget, HMS-utvalget, Likestillingsutvalget og Utdanningsutvalget.
2. oktober 2018 til 3. oktober 2018

Utdanningskonferansen 2018

Arrangør:

EL og IT Forbundet
10. september 2018 til 11. september 2018

Kurs for ansatte representanter i bedriftsstyret

Kursets målgruppe er ansattevalgte representanter i bedriftsstyrene.
18. september 2018 til 19. september 2018

Likestillingskonferanse

21. november 2018 til 22. november 2018

Fellesmøte LOK-utvalgene

24. oktober 2018 til 25. oktober 2018

Akkordkonferansen/LOK

Arrangør:

Installasjonsutvalget
22. oktober 2018 til 23. oktober 2018

Etterutdanningskonferanse/LOK

Arrangør:

EVU-gruppa