17. november 2020

Olje- og anleggsutvalget

5. november 2020

EVU-konferanse - Webinar

16. november 2021 til 17. november 2021

Nytt tidspunkt: Akkordkonferanse

20. oktober 2020 til 21. oktober 2020

Installasjonsutvalget LOK

15. mars 2021 til 17. mars 2021

AVLYST: Felleskonferanse LOK-utvalgene

Felleskonferanse for LOK-miljøet arrangeres som erstatning for denne.
25. august 2020

Installasjonsutvalget LOK

31. august 2020

Olje- og anleggsutvalget

27. april 2020 til 30. april 2020

Forhandlinger LOK

11. mars 2020

LOK forhandlingsutvalg

10. mars 2020

Tariffkonferanse LOK