8. februar 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
8. november 2016 til 9. november 2016

Forbundets utdanningskonferanse

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte i distrikt og fagforeninger som arbeider med/har ansvar for fag,- yrkes- og tillitsvalgtopplæring.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
14. oktober 2016 til 16. oktober 2016

Landsdekkende ungdomskurs

Det sentrale ungdomsutvalget i EL og IT Forbundet inviterer til sentralt ungdomskurs. Målgrupper er medlemmer av distriktenes ungdomsutvalg.

Arrangør:

Det sentrale ungdomsutvalget
7. november 2016 til 9. desember 2016

Kurs for veiledere

Forbundet samarbeider med AOF om opplæring av flere veiledere i distriktene.

Arrangør:

AOF og EL og IT Forbundet
11. oktober 2016 til 12. oktober 2016

HMS-konferanse 2016

EL og IT Forbundets HMS-konferanse 2016 avholdes på Scandic Oslo Airport, Gardermoen 11. - 12. oktober.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
31. august 2016

Dagskonferanse KS Bedrift

3. oktober 2016 til 4. oktober 2016

Akkordkonferanse

3. oktober 2016 til 4. oktober 2016

Likestillingskonferanse 2016

Forbundet inviterer med dette distriktene til å melde på inntil tre deltakere hver til likestillingskonferansen 2016. Målgruppen er forbundets kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
2. mai 2016

Møte i forhandlingsutvalget Virke

Arrangør:

EL og IT Forbundet
9. mai 2016

Møte i forhandlingsutvalget IKT (NHO)

Arrangør:

EL og IT Forbundet