9. mars 2017

Møte EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg Spekter

25. april 2017 til 26. april 2017

Vervekonferanse IKT

IKT-utvalget arrangerer vervekonferanse for å sette fokus på distriktenes muligheter og oppgaver rundt verving i IKT-sektoren.
26. april 2017 til 27. april 2017

Veiledersamling 2017

Målgruppen for samlingen er forbundets godkjente veiledere.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
22. mars 2017

Distriktsledermøte

20. september 2017 til 21. september 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
23. februar 2017 til 24. februar 2017

Møte med svensk Elektrikerforbund

Arrangør:

Forhandlingsavdelingen
21. mars 2017 til 22. mars 2017

Kurs i avtaler og avtalestruktur

Målgruppen er elektrikere, teknisk personell og IT-medarbeidere innen Spekter/Helse.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
30. oktober 2017

Olje- og anleggsutvalget

Arrangør:

Olje- og anleggsutvalget
22. november 2017 til 23. november 2017

Felles utvalgsmøte LOK

9. oktober 2017 til 12. oktober 2017

Landstariffkonferansen LOK

Omfatter landsoverenskomsten for elektrofagene.

Arrangør:

EL og IT Forbundet