16. november 2017

Dagskonferanse - nytt medlemssystem

Konferansen er beregnet på alle ansatte og tillitsvalgte som benytter dagens medlemssystem.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
29. november 2017 til 30. november 2017

Kurs for elektrikere/teknisk personell i Helseforetakene

13. november 2017 til 15. november 2017

Landstariffkonferansen IKT/Spekter

6. november 2017 til 8. november 2017

Landstariffkonferansen for energiområdet

9. juni 2017 til 11. juni 2017

EL og ITs ungdomskonferanse

Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse skal velge ny ungdomsleder, lage ny handlingsplan, diskutere framtidas arbeidsplasser og valget 2017.
4. september 2017 til 5. september 2017

HMS-konferansen 2017

Forbundet HMS-konferanse holdes 4. - 5. september. Målgrupper er forbundets verneombud, samt tillitsvalgte med interesse for vernearbeid.
9. mars 2017

Møte EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg Spekter

25. april 2017 til 26. april 2017

Vervekonferanse IKT

IKT-utvalget arrangerer vervekonferanse for å sette fokus på distriktenes muligheter og oppgaver rundt verving i IKT-sektoren.
26. april 2017 til 27. april 2017

Veiledersamling 2017

Målgruppen for samlingen er forbundets godkjente veiledere.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
22. mars 2017

Distriktsledermøte