16. november 2020 til 17. november 2020

Utdanningskonferansen

6. september 2020 til 8. september 2020

EL og ITs likestillingskonferanse

Innhold og påmelding kunngjøres på et senere tidspunkt.
1. september 2020 til 2. september 2020

HMS-konferansen 2020

9. desember 2019

Teleentreprenørutvalget - utvidet møte

17. juni 2020 til 18. juni 2020

Fellesmøte for LOK-utvalgene

23. januar 2020 til 24. januar 2020

Olje- og anleggsutvalget

Møte med anleggsbesøk.
18. november 2020 til 19. november 2020

Installasjonsutvalget/Olje- og anlegg LOK

17. november 2020

Olje- og anleggsutvalget

5. november 2020 til 6. november 2020

EVU-konferanse

3. november 2020 til 4. november 2020

Akkordkonferanse