9. desember 2019

Teleentreprenørutvalget - utvidet møte

17. juni 2020 til 18. juni 2020

Fellesmøte for LOK-utvalgene

23. januar 2020 til 24. januar 2020

Olje- og anleggsutvalget

Møte med anleggsbesøk.
18. november 2020 til 19. november 2020

Installasjonsutvalget/Olje- og anlegg LOK

17. november 2020

Olje- og anleggsutvalget

5. november 2020 til 6. november 2020

EVU-konferanse

3. november 2020 til 4. november 2020

Akkordkonferanse

20. oktober 2020 til 21. oktober 2020

Installasjonsutvalget LOK

21. september 2020 til 23. september 2020

Felleskonferanse LOK-utvalgene

1. september 2020 til 2. september 2020

Installasjonsutvalget LOK