9. april 2018 til 11. april 2018

Startkurs for tillitsvalgte

Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta.
27. februar 2018 til 28. februar 2018

Kurs i oppsigelser og permittering

Kurset er først og fremst rettet mot tillitsvalgte, men også andre kan melde seg på.
14. mars 2016 til 15. mars 2016

Styresamling IV

Arrangør:

EL og IT Distrikt Trøndelag