11. november 2019 til 13. november 2019

Overvåking i arbeidslivet

2. oktober 2019 til 4. oktober 2019

Kurs i klubbarbeid

22. mai 2019 til 24. mai 2019

Verneombud og tillitsvalgtes rolle

24. april 2019 til 26. april 2019

Startkurs for tillitsvalgte

Arrangør:

Distrikt Trøndelag
9. april 2018 til 11. april 2018

Startkurs for tillitsvalgte

Kurset er for nye tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene, men mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer med interesse for tillitsvalgtes oppgaver kan også søke om å delta.
27. februar 2018 til 28. februar 2018

Kurs i oppsigelser og permittering

Kurset er først og fremst rettet mot tillitsvalgte, men også andre kan melde seg på.
14. mars 2016 til 15. mars 2016

Styresamling IV

Arrangør:

EL og IT Distrikt Trøndelag