17. oktober 2017 til 18. oktober 2017

HMS-konferanse

19. oktober 2017

Sekretærkurs

19. april 2017 til 21. april 2017

Startkurs for nye tillitsvalgte

Flere sentrale temaer, som: demokratiets betydning i samfunn- og arbeidsliv, lov- og avtaleverk, klubbarbeid, tillitsvalgtes arbeidsforhold, møter i bedrift og egen organisasjon, forhandlinger, verving og medlemsfordeler.
16. mars 2017 til 18. mars 2017

Ungdomskurs og ungdomskonferanse

Distrikt Rogaland arrangerer kurs og konferanse i mars. Torsdag er det kurs for nye medlemmer, og fredag/lørdag er det ungdomskonferanse.
23. februar 2017 til 24. februar 2017

Kurs i oppsigelser og permitteringer

Kurset gir deg kunnskap om oppsigelser, permitteringer, arbeidsavtaler, ansiennitet, protokoller, organisert versus uorganisert og situasjonen i arbeidsmarkedet.

Arrangør:

EL og IT Rogaland
27. oktober 2016 til 29. oktober 2016

Ungdomskurs

Påmelding til elogit.rogaland@rele.no

Arrangør:

Distrikt Rogaland
7. november 2016 til 9. november 2016

Videregående kurs for tillitsvalgte

Arrangør:

Distrikt Rogaland
17. november 2016 til 18. november 2016

Vervekurs

Kurs for alle medlemmer om verving.

Arrangør:

EL og IT Distrikt Rogaland
14. september 2016 til 16. september 2016

Videregående tillitsvalgtkurs

Kurs for tillitsvalgte om dagsaktuelle samfunnsspørsmål, fagligpolitisk arbeid, klubben og samfunnet, ledelse, konflikthåndtering, inn- og utleie, outsourcing, tillitsvalgttid, pensjon og verving.

Arrangør:

EL og IT Distrikt Rogaland
23. mai 2016 til 25. mai 2016

Klubbstyrekurs

Et kurs for klubbstyrer og tillitsvalgte. Tar opp temaer som Organisasjon, ledelse, styrearbeid, ideologi, planer, medlemsmøter, styrerepresentasjon, vedtekter, klubbens utfordringer, tale- og debeatt teknikk.

Arrangør:

EL og IT Distrikt Rogaland