20. april 2016 til 22. april 2016

Medlem- og tillitsvalgtkurs

Et kurs om organisasjon, avtaler og forhandlinger.

Arrangør:

Elektroarbeidernes Fagforening