23. oktober 2018 til 26. oktober 2018

Kurs i forhandlinger og arbeid i klubb/fagforening

Kurset passer for tillitsvalgte, medlemmer i styrer og utvalg i hele EL og IT Forbundet, samt interesserte medlemmer.
19. april 2018 til 20. april 2018

Vernekonferansen 2018

Målgruppe for konferansen er verneombud, hovedverneombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.
24. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i forhandlinger

• Klubb og fagforeningsarbeid • Kjøreregler for god møteledelse • Trening i å gi utrykk for egne meninger • Grunnleggende regler for protokoll- og referatskriving • Øvelse i forhandlinger • Grunnleggende kjennskap til lov- og avtaleverket
30. mars 2017 til 31. mars 2017

Vernekonferansen 2017

Konferanse rettet mot verneombud, hovedvernombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.
14. april 2016 til 15. april 2016

Vernekonferanse

Målgruppe er verneombud, hovedverneombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte. Blant temaene er strømgjennomang, et arbeidsliv i konstant endring (omstilling/nedbemmanning), HMS på byggeplasser, yrkesskader og presentasjon av sikkerhetsutstyr. Påmeldingsfrist fram til konferansestart.

Arrangør:

Hordaland/Sogn og Fjordane
20. april 2016 til 22. april 2016

Medlem- og tillitsvalgtkurs

Et kurs om organisasjon, avtaler og forhandlinger.

Arrangør:

Elektroarbeidernes Fagforening