13. november 2019 til 15. november 2019

Kurs for nye tillitsvalgte trinn 2

Kurstemaer er overvåking i arbeidslivet, arbeidsmiljøloven, rettigheter for tillitsvalgte. Kurset passer for tillitsvalgte, verneombud, medlemmer i styrer og utvalg i EL og IT Forbundet, samt medlemmer som vil ha innsikt i tema.

Arrangør:

Distrikt Hordalan/Sogn og Fjordane
22. januar 2019

Kurs i inn- og utleie

13. november 2019 til 15. november 2019

Kurs for nye tillitsvalgte trinn 2

24. mai 2019 til 27. mai 2019

Ungdomskurs

24. april 2019 til 25. april 2019

Kurs for nye tillitsvalgte trinn 1

27. mars 2019 til 28. mars 2019

Vernekonferansen

Målgruppe for konferansen er verneombud, hovedverneombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.
23. oktober 2018 til 26. oktober 2018

Kurs i forhandlinger og arbeid i klubb/fagforening

Kurset passer for tillitsvalgte, medlemmer i styrer og utvalg i hele EL og IT Forbundet, samt interesserte medlemmer.
19. april 2018 til 20. april 2018

Vernekonferansen 2018

Målgruppe for konferansen er verneombud, hovedverneombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.
24. oktober 2017 til 27. oktober 2017

Kurs i forhandlinger

• Klubb og fagforeningsarbeid • Kjøreregler for god møteledelse • Trening i å gi utrykk for egne meninger • Grunnleggende regler for protokoll- og referatskriving • Øvelse i forhandlinger • Grunnleggende kjennskap til lov- og avtaleverket
30. mars 2017 til 31. mars 2017

Vernekonferansen 2017

Konferanse rettet mot verneombud, hovedvernombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.